historia badana przez archiwistę i historyka

Historia - odkrywanie przeszłości

Czym jest historia? W najszerszym słowa tego znaczeniu historia jest opowieścią o ludziach - studiami nad naszą przeszłością. Niektórzy historycy interesują się wydarzeniami przełomowymi takimi jak wojny czy rewolucje, podczas gdy inni skupiają sie na życiu innych ludzi. Henry Ford, amerykański producent samochodów, powiedział kiedyś, że "historia to brednie", ale większość nie zgodzi się z tym stwierdzeniem. Nasza egzystencja została ukształtowana przez decyzje i wydarzenia. które miały miejsce dekady, wieki, a nawet tysiące lat temu. Rozumiejąc przeszłość, możemy zyskać pełniejszy obraz teraźniejszości.

Podstawowe cele historii to utrwalenie i wyjaśnienie naszej przeszłości. W związku z tym historycy badają różnorakie, pisane i ustne źródła. Wspólnie z archeologami (studiującymi materialne ślady, które pozostawili po sobie ludzie, takie jak budowle i przedmioty) historycy interpretują fakty, tworząc obraz przeszłości.

Pierwszym narodem, który poważnie interesował się historią, byli Grecy. W V wieku p.n.e. grecki dziejopisarz Herodot, nazywany ojcem historii, postanowił napisać prawdziwa i systematyczną relację o wojnach między Grekami i Persami. Miał nadzieję, że utrwali w ten sposób pamięć minionych zdarzeń i pokaże, jak doszło do konfliktu dwóch narodów.

Naukowe badania archeologiczne zaczęto przeprowadzać dopiero w XVIII wieku. Dzisiaj archeolodzy gromadzą nawet najmniejsze, pozostawione przez naszych przodków szczątki, które mogą pomóc w stworzeniu pełniejszego wizerunku przeszłości.

Interpretacja źródeł jest najciekawszym etapem pracy historyka lub archeologa. Badacze muszą być jednak zawsze świadomi, że teksty, które czytają lub sami piszą, mogą zawierać sądy stronnicze oraz uprzedzenia. Stronniczość oznacza poddanie się określonemu punktowi widzenia, zaś uprzedzenie to "osądzanie z góry" - zanim pozna się wszystkie fakty. Sami historycy są również dziećmi własnej epoki. Nowocześni naukowcy starają się zatem unikać kierowania się współczesnymi wartościami i przekonaniami przy interpretowaniu przeszłości.

Historia nie dotyczy jedynie zamierzchłych czasów. Jest opowieścią o naszym życiu - to, co dziś jest współczesnością, jutro będzie przeszłością. Zmiany bywają nagłe i dramatyczne, a odwieczne przekonania można obalić.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info