Koczownicy

Większość ludzi mieszka w stałych domach i siedzibach, ale koczownicy przemieszczają się z miejsca na miejsce, na każdym postoju budując nowe schronienia. Nie uprawiają roli: hodują zwierzęta i wędrują w poszukiwaniu nowych pastwisk. Zwierzęta dostarczają im mięsa i mleka, do tego dochodzą zdobycze myśliwskie. Własne produkty i rzeczy zdobyte podczas wędrówki wymieniają na płody rolne.

Beduini

Beduini
Jednym z najbardziej znanych plemion koczowniczych są Beduini. Mieszkańców miast uważają oni za piecuchów. Od tysięcy lat wiodą twardy wędrowny żywot na pustyniach Półwyspu Arabskiego i Sahary.
W głębi pustyni Beduini mieszkają w namiotach, obok stad swych wielbłądów. W pobliżu miast natomiast często żyją w kamiennych chatach, hodując kozy i owce. Niektórzy szukają schronienia pod wielkimi drzewami, a dobytek swój rozwieszają na gałęziach. Żywią się mlekiem zwierząt hodowlanych, ubijanym także w skórzanych workach na jogurt i masło, oraz serem, który spożywają z podpłomykami. Podstawowym jednak ich pożywieniem są daktyle. W okresie ich dojrzewania wielu Beduinów zatrzymuje się na parę miesięcy na skraju wsi. Przez resztę roku wędrują od studni do studni albo kierują się w okolicę, gdzie ostatnio padały deszcze.
Większość Beduinów jest wytrwałymi tropicielami. Słuchają oni muzyki granej na bębnach i jednostrunowych instrumentach, ale główną formą sztuki jest dla nich poezja. Mają żywy język i bogate słownictwo. Z każdym rokiem coraz mniej Beduinów pędzi koczowniczy żywot, gdyż rządy zmuszają ich do osiedlania się, by mieć łatwiejszą nad nimi kontrolę.

Mongołowie
Od tysiącleci na stepach i półpustyniach Mongolii żyli koczownicy. Na terenach tych często jest bardzo zimno, toteż Mongołowie mieszkają w okrągłych namiotach, zwanych gerami lub jurtami, sporządzonych z grubego wojłoku. Wewnątrz jurty znajduje się piec albo palenisko, a dym uchodzi przez otwór pośrodku namiotu. Kiedy koczownicy zamierzają ze swą trzodą – najczęściej owcami, paroma wielbłądami i jakami – ruszyć dalej, jurty zwija się i ładuje na wielbłądy.

Eskimosi - Inuici

Eskimosi
Eskimosi lub bardziej naukowo nazywając Inuici, to lud żyjący w Grenlandii i arktycznej części Ameryki Północnej, tradycyjnie prowadzili życie koczownicze. Przemieszczali się na saniach ciągniętych przez psy, a głównym ich zajęciem było łowienie ryb i polowanie. Z ryb sporządzali posiłki, mięso fok zaś magazynowali na zimę, a z ich skór szyli ubrania i ciepłe pledy. Ongiś główną bronią Eskimosów była włócznia na sznurze i harpun. Siedziby budowali oni z lodu ciętego w bloki: te okrągłe domostwa zwano igloo. Dziś niewielu już Eskimosów prowadzi życie koczownicze, większość osiedliła się w miasteczkach i miastach.

Inni koczownicy
Wśród innych znanych koczowników znajdują się Masajowie z Afryki Wschodniej, Buszmeni z pustyni Kalahari oraz australijscy aborygeni. Podobnie jak Beduini i Eskimosi, większość tych wędrownych niegdyś plemion osiedliła się w miastach.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info