Helena Słomczyńska

Helena Słomczyńska należała do godnych naśladowania lekarzy pediatrów. Całe życie poświęciła działalności mającej na celu nie tylko ratowanie zdrowia, lecz też wywoływania uśmiechu na buzi cierpiącego dziecka. Dążyła do podniesienia rangi małych ludzi w rodzinie.

Urodzona 7 stycznia 1909 roku w Akimówce na Ukrainie. Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła pracę w zakładzie Baudouina, słynącego z wysokiego poziomu opieki i wychowania bezdomnych dzieci. W czasie okupacji z narażeniem własnego życia, zmieniła zakład na kryjówkę polskich i żydowskich dzieci. Ratowała malców pozbawionych opieki na skutek aresztowania rodziców, małych uciekinierów zza murów getta, nieletnie ofiary faszystowskiego barbarzyństwa wykradane z kolejowych transportów...

Helena Słomczyńska była inicjatorką i organizatorką konspiracyjnych kursów sanitarnych, na których szkolono sanitariuszki do pracy i niesienia pomocy rannym w dniach zbliżającej się walki. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego doktor Słomczyńska, podporucznik AK pseudonim „Magdalena” objęła posterunek w Arsenale jako lekarz batalionu „Chrobry I”. Po upadku Arsenału kierowała szpitalem powstańczym przy ulicy Miodowej. W powstaniu zginął jej jedyny syn – Marek. Miał 10 lat i był najmłodszym sanitariuszem batalionu „Chrobry I”.

Po wojnie Helena Słomczyńska wróciła do pracy w zakładzie Baudouina. W 1946 roku objęła tam stanowisko dyrektora. Trzy lata później w uznaniu jej wiedzy lekarskiej i zasług, powołano ją do pracy w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej powierzając obowiązki Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka. Napisane przez nią broszury „To o mnie mamo” i „Moje dziecko i ja” cieszyły się olbrzymim powodzeniem i stały się dla wielu tysięcy kobiet abecadłem wiedzy o pielęgnacji i wychowaniu dziecka. Przez wiele lat redagowała czasopismo „Służba Zdrowia”.

W latach 1962-66 pełniła obowiązki sekretarza generalnego Zarządu Głównego Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa. Wśród licznych odznaczeń, które nadano Helenie Słomczyńskiej za zasługi znalazł się m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Walecznych.

Helena Słomczyńska zmarła 6 lutego 1971 roku.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info