Maria Skłodowska-Curie przy pracy w laboratorium

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska przyszła na świat w Warszawie. Jej ojciec był wykładowcą fizyki, matka – przełożoną szkoły dla dziewcząt. Ojciec utracił pracę za sprzeciw wobec władzy rosyjskiej (Polska była wówczas pod zaborami), a gdy Maria miała 11 lat, zmarła jej matka. W tym czasie kobiety w Polsce nie mogły studiować na uniwersytecie, Maria pracowała wiec jako guwernantka, by zaoszczędzić pieniądze na studia w paryskiej Sorbonie. Okazała się wybitnie utalentowaną studentką, choć była tak biedna, że niekiedy mdlała z głodu w czasie wykładów.

W 1894 r. Maria poznała zdolnego chemika - Pierre'a (Piotra) Curie, który w następnym roku został jej mężem. Pierre szybko się zorientował, że Maria jest prawdziwie wielką uczoną, i chętnie został jej asystentem.
W roku ich ślubu Wilhelm Roentgen odkrył promienie X, a wkrótce potem francuski uczony Antoine Becquerel stwierdził, że podobny rodzaj promieniowania wydzielają substancje zawierające uran.
Maria Skłodowska-Curie spędziła całe życie na badaniu substancji radioaktywnych i zgłębianiu zjawiska promieniotwórczości. Zbudowała przyrząd do pomiaru promieniotwórczości i odkryła, że minerał zwany blendą smolistą (uranit_ ruda, z której uzyskuje się uran) jest tysiąckroć bardziej radioaktywny niż sam uran. Usiłowała więc dociec. Dlaczego jest aż tak aktywny promieniotwórczo. Maria i Pierre sprowadzali do Paryża
z kopalni austriackiej całe tony uranitu. Pracowali bez wytchnienia w nie ogrzewanej, wilgotnej szopie, próbując wydzielić znikomą ilość nieznanego pierwiastka, który nazwali polonem, a następnie wyodrębnili pierwiastek nazwany radem. Za to osiągnięcie otrzymali wspólnie w 1903 r. Nagrodę Nobla.

W 1906 r. Pierre uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, wpadając przez nieostrożność pod rozpędzony pojazd. Maria kontynuowała pracę sama, badając własności radu i polonu oraz metody otrzymywania i oczyszczania pierwiastków promieniotwórczych. W 1911 r. otrzymała Nagrodę Nobla po raz drugi.
W owym czasie nie zdawano sobie jeszcze sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą promieniotwórczość. Maria Skłodowska-Curie przez całe życie cierpiała na poparzenia skóry i w końcu zmarła w 1934 roku na rodzaj raka zwany leukemią.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info