Wisława Szymborska - zdjęcie

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska, to polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka i felietonistka. Założyła i była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1996 roku została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, natomiast w roku 2011 została odznaczona Orderem Orła Białego.

Biografia

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 r. w Bninie (obecnie Kórnik) koło Poznania. Jest poetką, eseistką, krytykiem literackim, tłumaczką, felietonistką. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Umiejętności. W 1996 r. została laureatką literackiej Nagrody Nobla.
Ojcem poetki był Wincenty Szymborski (1870-1936), zarządca zakopiańskich dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Matką - Anna Maria z domu Rottermund (1890-1960). Od 1924 r. rodzina Szymborskich mieszkała w Toruniu, z którego następnie przeniosła się do Krakowa. Wisława uczęszczała tam do Szkoły Powszechnej, a od września 1935 r. do Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę na tajnych kompletach, a od roku 1943 - by uniknąć wywiezienia na roboty do Rzeszy - zatrudniła się jako urzędniczka na kolei. Wtedy też zaczęła pisać swoje pierwsze opowiadania oraz nieliczne wiersze.

W 1945 r. rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które potem zamieniła na socjologię. Ze względu na trudną sytuację materialną nauki w szkole wyższej jednak nie ukończyła. Pierwsze wiersze opublikowała w krakowskim „Dzienniku Polskim", kolejne natomiast w „Walce"" i „Pokoleniu". W latach 1947-1948 była sekretarzem dwutygodnika oświatowego „Świetlica Krakowska". Tam zajmowała się między innymi wykonywaniem ilustracji do książek.

W kwietniu 1948 r. wyszła za mąż za poetę Adama Włodka, z którym zamieszkała w tzw. krakowskiej „kolonii literatów" przy ul. Krupniczej. Niepowtarzalny klimat tego środowiska miał bardzo duży wpływ na twórczość poetki. Samo małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i rozpadło się w 1954 r. W 1949 roku pierwszy tomik wierszy Szymborskiej nie został przyjęty do druku, ponieważ „nie spełniał wymagań socjalistycznych". Debiutem książkowym poetki został wydany w roku 1952 tomik pt. „Dlatego żyjemy". Szymborska została przyjęta do Związku Literatów Polskich. Do 1966 r. była też członkiem PZPR. Już w 1957 nawiązała kontakty z paryską „Kulturą" i Jerzym Giedroyciem.

W latach 1953-1981 była członkiem redakcji „Życia Literackiego", gdzie od 1968 roku prowadziła stałą rubrykę „Lektury nadobowiązkowe", które zostały później opublikowane także w formie książkowej. W latach 1981-1983 wchodziła w skład zespołu redakcyjnego krakowskiego miesięcznika „Pismo". W roku 1991 została uhonorowana Nagrodą Goethego, a później także Nagrodą Herdera. W roku 1996 została laureatką literackiej Nagrody Nobla. Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania nagrody napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

Za pomoc dla świdnickich dzieci otrzymała Dziecięcą Nagrodę SERCA. Za pośrednictwem Jacka Kuronia i jego Fundacji „Pomoc Społeczna SOS" przekazała część Nagrody Nobla na zakup okien do budowanego w Świdnicy Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej. W 1996 roku otrzymała także tytuł Człowieka Roku tygodnika Wprost.

W listopadzie 2011 Wisława Szymborska przeszła poważną operację. Zmarła 1 lutego 2012 w swoim domu w Krakowie w czasie snu.

Tomik poetki „Tutaj"

„Tutaj" to tytuł tomiku wierszy Wisławy Szymborskiej, który ukazał się w styczniu 2009 r. nakładem wydawnictwa Znak. Zawiera dziewiętnaście wierszy. Wisława Szymborska, jak wiadomo, nie rozpieszcza czytelników, jeśli chodzi o częstotliwość ukazywania się jej tomików poetyckich oraz ilość zawartych w nich wierszy. Dlatego każda jej nowa książka stawała się długo oczekiwanym wydarzeniem, zaś każdy nieznany wiersz - świętem.

Wiersze zawarte w tomie Tutaj mówią o dojmująco bolesnych doświadczeniach współczesnego człowieka: o zamachach terrorystycznych, rozwodach, identyfikacji zwłok ofiar katastrofy samolotowej... Ale także o istocie i tajemnicy snów, pamięci, procesu powstawania wiersza. O największych miłościach poetki: Vermeerze, Elli Fitzgerald, o podróżach - w przestrzeni (i poza granice przestrzeni) - ale jeszcze chętniej w czasie. O cudownej wyprawie dyliżansem z Juliuszem Słowackim...
„Tutaj" to trzeci (po „Chwili" i „Dwukropku") tomik wierszy wydany od czasu przyznania poetce w 1996 roku literackiej nagrody Nobla. W sumie cała opublikowana twórczość Szymborskiej to ponad 350 wierszy.

Wisława Szymborska

Bibliografia

Dlatego żyjemy, 1952
Pytania zadawane sobie, 1954
Wołanie do Yeti, 1957
Sól, 1962
101 wierszy, 1966
Sto pociech, 1967
Wiersze wybrane, 1967
Poezje wybrane, 1967
Wszelki wypadek, 1972
Wielka liczba, 1976
Ludzie na moście, 1986
Poezje: Poems (edycja dwujęzyczna polsko-angielska), 1989
Lektury nadobowiązkowe, 1992
Koniec i początek, 1993
Widok z ziarnkiem piasku, 1996
Sto wierszy - sto pociech, 1997
Chwila, 2002
Rymowanki dla dużych dzieci, 2003
Dwukropek, 2005
Tutaj, 2009
Wystarczy, 2012

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info