Witold Jan Doroszewski

Witold Jan Doroszewski

Witold Jan Doroszewski (1899 – 1976), to wybitny polski językoznawca. Należał do grona uczonych, którzy starają się wybraną przez siebie dziedzinę wiedzy popularyzować, czyniąc to pasją i wielkim zaangażowaniem.

Opublikował ponad 400 prac dotyczących języka polskiego. Zajmował się dialektologią (nauką o gwarach), leksykologią (badaniem zasobu wyrazów danego języka, ich pochodzenia, zakresu używania), semantyką (badaniem znaczeń i historii znaczeń wyrazów). Był projektodawcą i redaktorem naczelnym wydanego w latach 1958 – 1969 jedenastotomowego „Słownika języka polskiego”. Obok tego dzieła, do jego głównych prac należą m.in. „Kategorie słowotwórcze”, „Podstawy gramatyki polskiej” i „O kulturze słowa”. Przez wiele lat prowadził na antenie Radiowy Poradnik Językowy, w którym wygłaszał popularne pogadanki dotyczące problemów językowych poruszanych w listach od słuchaczy.

Od 1932 r. był redaktorem miesięcznika „Poradnik językowy”. W 1969 roku otrzymał nagrodę państwową I-go stopnia.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info