lista ludzi

Lista znanych ludzi ułożona alfabetycznie, posegregowana według nazwisk.

A

Aleksander Wielki - król Macedonii, wybitny strateg i wódz.

Armstrong(Louis Armstrong) - amerykański muzyk jazzowy, trębacz, aktor, śpiewak.

Archimedes - Największy matematyk i inżynier starożytnej Grecji. Odkrył m.in. prawo określające siłę wyporu, wielokrążek, ślimacznicę do wypompowywania wody.

Artur (król Artur) - Wódz Celtów, walczył z najazdami Anglosasów. Krąży o nim wiele legend i opowieści mi.n. o rycerzach Okrągłego Stołu, o mieczu Ekskalibur, zamku Camelot, przyjaźni z Lancelotem i miłości do Ginewry.

Arystoteles - Filozof, myśliciel, nauczyciel i pisarz starożytnej Grecji.

B

Bach (Johann Sebastian Bach) - genialny kompozytor, największy z niezwykłej rodziny muzyków niemieckich.

Bolt (Usain Bolt) - "Najszybszy Człowiek na Świecie", jamajski lekkoatleta, biegacz.

Bonaparte (Napoleon Bonaparte) - wódz i strateg wojskowy, cesarza narodu francuskiego.

Budda (Siddahartha Gautama) - książę z rodu Siakjów, asceta, filozof, twórca buddyzmu.

Brzechwa (Jan Brzechwa) - polski poeta, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci.

C

Capone (Al Capone) - Jeden z najsłynniejszych gangsterów wszechczasów, działał w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.

Chopin (Fryderyk Chopin) - największy polski kompozytor i pianista.

Churchill (Winston Churchill) - Angielski mąż stanu, polityk, mówca i pisarz, przewodził Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej.

Czyngis-chan - Stworzył imperium mongolskie, największe ze znanych w historii.

D

Darwin (Karol Darwin) - przyrodnik, twórca teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego.

Doroszewski (Witold Jan Doroszewski) - wybitny polski językoznawca.

E

Einstein (Albert Einstein) - fizyk, naukowiec, twórca teorii względności.

Euklides - grecki matematyk i fizyk, autor najsłynniejszego podręcznika matematyki wszystkich czasów.

F

Ford (Henry Ford) - Przemysłowiec, jeden z pierwszych producentów samochodów, współtwórca amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Fredro (Aleksander Fredro) - poeta, pamiętnikarz, najwybitniejszy polski komediopisarz.

G

Gadowski (Walenty Gadowski) - duchowny katolicki, taternik, twórca szlaku w Tatrach zwanego Orla Perć.

Galileusz - fizyk, astronom i filozof, który gruntownie zmienił naukę astronomii i przyczynił się do rozwoju fizyki.

Gandhi (Mohandas Gandhi) - mędrzec, który umiłował pokój, duchowy i polityczny lider Hindusów.

Goodall (Jane Goodall) - Badaczka życia szympansów. Pierwsza zaobserwowała, że zwierzęta te używają narzędzi w naturalnych warunkach. Dowiodła, że nie tylko człowiek potrafi posługiwać się narzędziami.

Gorbaczow (Michaił Gorbaczow) - Przywódca ZSRR w latach 1985 - 1991, wprowadził wiele ważnych zmian politycznych.

Grimm (bracia: Jakub i Wilhelm) - Autorzy najpopularniejszych bajek świata.

Gutenberg (Johann Gutenberg) - wynalazca druku za pomocą wymiennych czcionek.

H

Hannibal - Urodzony w 247 r. p.n.e. W Afryce Północnej. Mąż stanu i wódz kartagiński, jeden z największych wodzów starożytności. Zmarł śmiercią samobójczą w 183 r. p.n.e., w wieku 64 lat.

Herbert (Zbigniew Herbert) - polski poeta, eseista, dramaturg.

Hłasko (Marek Hłasko) - jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku.

I

J

Jachowicz (Stanisław Jachowicz) - polski poeta, czołowy bajkopisarz polski, autor wielu wierszy dla dzieci, m.in. "Chory kotek", pedagog oraz działacz charytatywny.

Jadwiga (Królowa Polski) - beatyfikowana i kanonizowana przez papieża Jana Pawła II królowa Polski.

Jezus Chrystus - Urodzony ok 4 r. p.n.e. w Palestynie. Prorok galilejski i nauczyciel, którego nauki zapoczątkowały chrześcijaństwo. Według Nowego Testamentu Bóg-Człowiek, Syn Boży, Odkupiciel świata. Ukrzyżowany prawdopodobnie między 30 a 33 r.n.e.

K

Kalwin (Jan Kalwin, Jean Calvin) - szwajcarski reformator religijny, twórca kalwinizmu.

Kierbedź (Stanisław Kierbedź) - polski inżynier, budowniczy mostów stalowych.

Kolumb (Krzysztof Kolumb) - Żeglarz i podróżnik włoski w służbie hiszpańskiej, odkrywca Ameryki.

Konopnicka (Maria Konopnicka) - poetka, która napisała wiele wierszy, szczególną popularnością cieszą się jej wiersze dla dzieci.

Kopernik (Mikołaj Kopernik) - Wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu. Udowodnił, że Ziemia i planety krążą wokół nieruchomego Słońca.

L

Lem (Stanisław Lem) - polski pisarz, filozof i futurolog, twórca dzieł literackich z fantastyki naukowej.

M

Malinowski (Ernest Malinowski) - twórca położonej najwyżej na świecie kolei transandyjskiej.

Matka Teresa z Kalkuty - Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, uznana przez Kościół Katolicki za świętą, bezinteresownie pomagała chorym ludziom w Indiach.

Mikołaj (Święty Mikołaj) - Chociaż tak mało wiemy o jego życiu, często był przedstawiany w średniowiecznej sztuce na witrażach i malowidłach. To jemu zawdzięczamy zwyczaj obdarowywania podarunkami w Wigilię Bożego Narodzenia.

Monroe (Marilyn Monroe) - modelka i aktorka, gwiazda filmowa, legenda kina lat 1950 - 1960.

Morrison (Jim Morrison) - poeta i piosenkarz, wokalista zespołu The Doors.

N

Nikifor - Łemkowski malarz ludowy, był analfabetą i niemową, mieszkał w Krynicy. Przez wiele lat żył jak żebrak utrzymując się z datków otrzymywanych za malowane obrazki.

Norwid (Cyprian Kamil Norwid) - Jeden z największych polskich poetów, myśliciel i artysta, reprezentant tzw. drugiego pokolenia romantyków.

O

Oczko (Wojciech Oczko) - polski lekarz, leczył króla Stefana Batorego i Zygmunta III, jeden z głównych twórców medycyny polskiej.

P

Poe (Edgar Allan Poe) - poeta i prozaik, zaliczany do panteonu literatury amerykańskiej, wywarł wielki wpływ na późniejszy rozwój literatury sensacyjnej, kryminalnej i fantastyczno-naukowej.

R

S

Sabała (Jan Krzeptowski) - Zbójnik, kłusownik, przewodnik tatrzański, gawędziarz i pieśniarz góralski.

Sienkiewicz (Henryk Sienkiewicz) - Napisał „Ogniem i mieczem", „Potop", „Pan Wołodyjowski", „Quo vadis", „Krzyżacy", które była lekcją patriotyzmu dla narodu.

Skłodowska-Curie (Maria Skłodowska-Curie) - Wielka polska uczona, fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

Słomczyńska (Helena Słomczyńska) - Całe życie poświęciła działalności mającej na celu nie tylko ratowanie zdrowia, lecz też wywoływania uśmiechu na buzi cierpiącego dziecka.

Słowacki (Juliusz Słowacki) - Pisarz, poeta, który tworzył w epoce Romantyzmu. Wiele jego dzieł powstało na obczyźnie.

Swianiewicz (Stanisław Swianiewicz) - Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku, autor książki p.t. „W cieniu Katynia”.

Szekspir (William Szekspir) - Jeden z najwybitniejszych pisarzy w historii. Żył w Anglii, npaisał wiele sztuk, m.in. Romeo i Julia, Otello, Hamlet, Sen nocy letniej.

Szlenkierówna (Zofia Szlenkierówna) - Polska pielęgniarka, która wdrażała nowoczesną organizację szpitalnictwa i metody pielęgnacji chorych. Założycielka szpitala dla dzieci w Warszawie.

Sokrates - filozof grecki, zaliczany do najwybitniejszych myślicieli starożytnych.

Szymborska (Wisława Szymborska) - Polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka i felietonistka. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, odznaczona Orderem Orła Białego.

T

Tuwim (Julian Tuwim) - polski poeta, pisarz, autor wierszy dla dzieci i dorosłych.

U

W

Washington (George Washington) - amerykański polityk, współtwórca i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wharton (William Wharton) - Pisarz wielbiony przez polskich czytelników. Na spotkania z Whartonem przychodziły tysiące osób, aby zdobyć jego autograf ustawiały się ogromne kolejki.

Wiewiórska (Helena Wiewiórska) - pierwsza w Polsce kobieta – adwokat.

Wojtyła (Karol Wojtyła - Jan Paweł II) - papież w latach 1978–2005.

Z

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info