Stanisław Kierbedź

Stanisław Kierbedź

Polski inżynier, budowniczy mostów stalowych, pionier stosowania kesonu (odpowiedniej konstrukcji skrzyni) do posadawiania filarów mostowych.

Urodzony w 1810 roku w rodzinie ziemiańskiej, uczył się w Poniewieżu i Kownie, gdzie ukończył gimnazjum. Studiował fizykę i matematykę w Wilnie, a następnie w 1831 r. ukończył Instytut Korpusu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych w Petersburgu, w którym został wykładowcą. Później wykładał także mechanikę na Uniwersytecie w Petersburgu, gdzie w latach 1844 – 52 zbudował stalowy most (łukowy) na Newie. Było to jego pierwsze wybitne dzieło inżynierskie. Po zakończeniu budowy Stanisław Kierbedź został mianowany generałem i powołany na członka korespondenta Petersburskiej Akademii Nauk. W następnych latach projektował i budował mosty dla kolei petersbursko-warszawskiej, m.in. na Łudzie (pierwszy most kratowy w Rosji) i na Dźwinie. Jednym z jego największych osiągnięć był wzniesiony w latach 1859 – 64 most kratowy (Aleksandrowski) na Wiśle w Warszawie, nazwany później jego imieniem.

Przy budowie tego mostu Kierbedź zastosował tzw. kesony, które były wówczas nowością w światowej technice. Kesony były to stalowe skrzynie bez pokrywy, które po zatopieniu ich dnem do góry i usunięciu z nich wody za pomocą sprężonego powietrza, umożliwiały prowadzenie prac budowlanych na dnie wód.

Most Kierbedzia został zniszczony w 1944 roku, a na jego filarach wzniesiono most Śląsko-Dąbrowski. Oprócz mostów Kierbedź budował również kanały.

most kierbedzia
Stalowy most na Wiśle w Warszawie - Most Kierbedzia - zdjęcie wykonano pomiędzy 1890 a 1900 rokiem.

W 1863 r. został mianowany członkiem rady przy Rosyjskim Ministerstwie Komunikacji, zajmował się głównie administracją. W 1891 r. opuścił służbę państwową i osiadł w Warszawie, gdzie był prezesem Towarzystwa Homeopatycznego.

Stanisław Kierbedź zmarł 19 kwietnia 1899 roku.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info