Michaił Gorbaczow – zdjęcie wykonano w Jugosławii w 1988 r. Obok Gorbaczowa stoi jego żona, Raisa.

Michaił Gorbaczow

Michaił Gorbaczow urodził się w 1931 roku na wsi w rejonie Stawropola. Jego ojciec Siergiej, traktorzysta i działacz KPZR, poległ w II wojnie światowej. Matka Maria - robotnica rolna - była osobą bardzo religijna. Po wojnie Michaił, jako czternastoletni chłopiec, zaczął również prace traktorzysty, jednocześnie solidnie przykładając się do nauki w szkole, dzięki czemu udało mu się dostać na Wydział Prawa Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Inteligentny, cieszący się popularnością student o chłonnym umyśle, wstąpił do partii już na drugim roku studiów.

Na uniwersytecie poznał Raisę, studentkę socjologii, późniejsza wykładowczyni w tymże uniwersytecie i swoją żonę. Po uzyskaniu dyplomu Gorbaczow rozpoczął pracę w aparacie partyjnym.

W wieku 39 lat został pierwszym sekretarzem partii rejonu stawropolskiego. Jednocześnie studiował drugą sprecjalnosc - rolnictwo; stał się więc zarowno wykształconym prawnikiem, jak i ekspertem od spraw rolnych. Wkrótce potem wezwano go do Moskwy i powierzono kierowanie sprawami rolnictwa całego kraju.

W marcu 1985 r. został sekretarzem generalnym KPZR i przywódcą ZSRR. Po raz pierwszy od lat sześćdziesiątych ster rządów w kraju przejął człowiek, który okazał się reformatorem.

Gorbaczow wysunał trzy nowe hasła: pierieistrojki, czyli przebudowy dla usprawnienia gospodarki; głasnost, czyli jawności życia, by kraj stał się bardziej otwarty i sprawiedliwy, oraz demokratyzacji. Zdobył sobie tym uznanie zagranicy, jednakże w ZSRR musiał borykać się z narastającymi konfliktami wewnętrznymi.

W 1990 r. Gorbaczow otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za wkład w rozbrojenie jądrowe, powstrzymanie wyścigu zbrojeń w ZSRR oraz wspieranie innych krajów Europy Wschodniej w ich dążeniu do demokratyzacji.

Po nieudanym zamachu stanu, zorganizowanym W l99l r. przez przeciwników polityki Gorbaczowa, sekretarz generalny KPZR zrezygnował ze stanowiska.

Przeczytaj również: Napoleon Bonaparte - wódz i strateg wojskowy, cesarza narodu francuskiego.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info