Johann Gutenberg

Johann Gutenberg

Johann Gutenberg urodzony około 1399 roku w Moguncji (Niemcy) w rodzinie zamożnych mieszczan przeszedł do historii jako wynalazca druku. W rzeczywistości wynalazł on pierwszą w historii metodę wykorzystywania ruchomych czcionek i prasy drukarskiej, która pozwalała szybko i bezbłędnie drukować bardzo różnorodne teksty.

Początkowo pracował jako mincerz (rzemieślnik zajmujący się biciem monet) i pisarz. Wtedy też poznał technikę sporządzania książek. Ówczesne książki były odbijane podobnie jak stemple, z drzeworytów na papier, bądź przepisywane ręcznie. Przedstawiały one ilustracje z niewielką ilością tekstu. Do drukowania książek tekstowych taka procedura była zbyt uciążliwa i czasochłonna. Dlatego powstawało niewiele książek, w dodatku bardzo kosztownych. Mogli je nabyć jedynie ludzie bogaci, klasztory i uniwersytety. Były one tak cenne, że często przymocowywano je do stołów czytelni łańcuchami aby zapobiec kradzieżom. Dopiero zastosowanie ruchomych czcionek, wielokrotnie wykorzystywanych, umożliwiało skuteczną konkurencję z istniejącymi warsztatami pisarskimi.

Gutenbergowi udało się sporządzić stop z ołowiu, cyny, antymonu i bizmutu i w skonstruowanej przez siebie odlewni wyprodukować całkowicie jednakowe, wymienne, metalowe czcionki. Jego wynalazek powstały około 1445 roku otworzył nową epokę w dziedzinie międzyludzkiej komunikacji. Przy pomocy ulepszonej farby drukarskiej udało mu się zadrukować papier obustronnie i w 1453 roku rozpocząć druk Biblii. Aby druk tego dzieła był porównywalny z kunsztownymi rękopisami Gutenberg odlał 290 odrębnych znaków i 50 tysięcy czcionek. Druk dzieła trwał 2 lata. Nakład księgi wynosił 165 egzemplarzy odpitych na papierze (jeden egzemplarz znajduje się w Polsce, w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie) i 35 na pergaminie. Biblia miała 1200 stronic i kosztowała Gutenberga wiele pieniędzy i wysiłku.

Po zakończeniu druku Biblii, w wyniku procesu sądowego, cały urządzony przez Gutenberga warsztat drukarski wraz z tajemnicą wynalazku przejął jego wspólnik. Wynalazca był zmuszony porzucić drukarstwo. Zmarł w nędzy około 1468 roku.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info