Mikołaj Kopernik portret

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik był synem zamożnego kupca. Urodził się w 1473 r. w Toruniu (Polska). Gdy miał 10 lat, umarł mu ojciec, a jego wychowaniem zajął się wuj, kanonik włocławski, późniejszy biskup warmiński. Mikołaj studiował najpierw w Akademii Krakowskiej, potem w Bolonii i Padwie (astronomię, matematykę, prawo, medycynę).

W owym czasie powszechnie wierzono, że Ziemia stanowi centrum kosmosu. Kopernik stwierdził, że to się nie zgadza z obserwacjami astronomicznymi. Odkrył, że Słońce jest nieruchome, Ziemia zaś i planety krążą wokół niego. Obliczył, że obrót Ziemi wokół Słońca trwa rok, a wokół własnej osi 24 godziny. Kopernik był przekonany, że planety krążą po idealnych kołach. 50 lat później Johann Kepler posłużył się niezwykle dokładnymi pomiarami Tychona Brahego, by dowieść, że tak nie jest (planety krążą po eliptycznych orbitach).

Kopernik przedstawił swą teorię w słynnym dziele De revolutionibus orbium coelestium (O obrocie ciał niebieskich). Wydrukowano ją kilka tygodni przed jego śmiercią. Zrazu wyższy kler katolicki nie dostrzegł nic zdrożnego w teorii Kopernika, ale później zmienił zdanie. W 1616 r. jego dzieło uznano za źródło szatańskich pomysłów i wciągnięto do indeksu ksiąg zakazanych. Teoria jednak zyskiwała coraz więcej zwolenników, między innymi Keplera, Giordana Brauna, Galileusza. System kopernikanski stał się przedmiotem słynnego procesu, podczas którego zmuszono Galileusza do wyznania, że Ziemia jest nieruchoma. Dzieło Kopernika skreślono z indeksu dopiero w 1835 r.

Mikołaj Kopernik w późniejszych latach życia dzielił swój czas między studia astronomiczne, urząd kanonika we Fromborku i administratora dóbr kapitularnych w Olsztynie. Zmarł w 1543 r., w wieku 70 lat.

Ciekawostki o Mikołaju Koperniku

Mikołaj Kopernik był nie tylko genialnym astronomem, ale i lekarzem. Przez czterdzieści lat żył na Warmii, gdzie pracował, obserwował niebo i leczył ludzi. Pozostało po nim kilka podręczników lekarskich, sporo notatek medycznych oraz kilka oryginalnych recept. Na 548. urodziny Kopernika uczeni odtworzyli napój z jego receptur sprzed stuleci.
Wziąć wina sublimowanego dwie kwarty, ususzonych jagód figi 4 drachmy, cynamonu, goździków i szafranu po 5 drachm. Zmieszać i przecedzić do czystego naczynia. Używać napoju wygodnie i niewstrzemięźliwie. Jeżeli Bóg zechce, to napój pomoże! - pisał Kopernik.

Przeczytaj również o Albercie Einsteinie.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info