Arystoteles

Arystoteles

Miasto Stageira, w którym przyszedl na świat Arystoteles. należało wówczas do Macedonii. Jego ojciec był nadwornym lekarzem rodziny królewskiej. Siedemnastoletni Arystoteles udał się do Aten, by wstąpić do sławnej Akademii Platońskiej - szkoły, która kierował filozof Platon. Pozostał tam 20 lat. Potem sam nauczał, a także pisywał książki o polityce i etyce, studia o tym. dlaczego pewne czyny są dobre, a inne złe.

Gdy w 347 r. p.n.e. zmarł Platon, Arystoteles porzucił Akademię i przepłynął Morze Egejskie, by osiąść na wyspie Lesbos. Nie przerwał jednak swoich studiów - próbował mianowicie ustalić, czym właściwie jest istota ludzka. Uznał, że ludzie to jedyne zwierzęta żyjące gromadnie w osadach i miastach. Potem myśli te zebrał w jednej ze swych najsłynniejszych ksiąg pod tytułem Polityka, której tytuł pochodzi od greckiego słowa oznaczającego miasto – polis.

W 343 r. p.n.e. Arystoteles wrócił do Macedonii, na zaproszenie króla Filipa II, który zaproponował mu stanowisko wychowawcy jego nieletniego syna. Chłopcem tym był późniejszy słynny król i wódz - Aleksander Wielki.

Kilka lat później Arystoteles ponownie znalazł się w Atenach, gdzie założył własną szkołę filozoficzną - Liceum (Likejon). Lubił uczyć swych studentów, spacerując pod drzewami (stąd szkoła perypatetyków). Napisał wiele prac, w których polemizował z przemyslemami wcześniejszych filozofów - Sokratesa i Platona.

Zmarł w 322 r. p.n.e., w wieku 62 lat.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info