Winston Churchill

Winston Leonard Spencer Churchill był wnukiem księcia Marlborough. Urodził się w 1874 roku w pałacu Blenheim, w hrabstwie Oxford (Anglia). W wieku młodzieńczym wstąpił do wojska i przeżył wiele przygód na Kubie, w Indiach i w Sudanie. W Sudanie wziął między innymi udział w szarży kawaleryjskiej podczas bitwy o Omdurman w 1898 r. W następnym roku wystąpił z wojska i udał się do Afryki Południowej, gdzie toczyła się tak zwana wojna burska, jako korespondent wojenny. Schwytany przez Burów, uciekł. Wyznaczono za jego głowę – żywego lub martwego – nagrodę w wysokości 25 funtów szterlingów.

młody Winston Churchill
Churchill jako korespondent wojenny w Afryce Południowej, 1899 r.

W 1900 r. wszedł do parlamentu jako członek Partii Konserwatywnej. W 1904 r. związał się z Partią Liberalną. Z jej ramienia pełnił wysokie funkcje państwowe. Był między innymi ministrem handlu (1908 – 1910), ministrem spraw wewnętrznych (1910 – 1911) oraz pierwszym lordem Administracji (1911 – 1915).

Podczas I wojny światowej przez pewien czas dowodził wojskami brytyjskimi we Francji. Po wojnie, w latach 1918 – 1921, był ministrem wojny i lotnictwa, następnie ministrem kolonii. Od 1925 r. ponownie związał się z Partią Konserwatywną.

Winston Churchill jako minister wojny
Jako minister wojny i lotnictwa, 1919 r.

W latach trzydziestych XX w. nie wchodził w skład rządu. Ostrzegał przed niebezpieczeństwem nowej wojny światowej i sprzeciwiał się ugodowej polityce premiera Chemberlaine'a wobec Hitlera. Ponownie stanął na czele Admiralicji.

W maju 1940 r. król Jerzy VI poprosił go, by został premierem. Churchill utworzył gabinet wojenny złożony z przedstawicieli wszystkich partii. Jego odwaga i słynne przemówienia pomagały ludności przetrwać naloty bombowe, godnie znosić porażki militarne i zmierzać wprost do zwycięstwa. Wygłaszanie publicznych mów wiązało się z koniecznością przezwyciężenia wrodzonej wady wymowy (jąkania).

premier Anglii Winston Churchill
Jako premier, 1940 r.

Winston Churchill w mundurze
W mundurze eskadry Jachtu Królewskiego, 1942 r.

Winston Churchill pozostał premierem do wyborów powszechnych w 1945 r., w których wyniku do władzy doszła Partia Pracy. Ponownie stanął na czele rządu w 1951 r. Ostatecznie rzucił politykę w 1964 r.

Churchill jest autorem licznych prac o tematyce wojennej i politycznej oraz głośnych pamiętników „Druga wojna światowa”. W 1953 r. otrzymał za swoją twórczość literacką Nagrodę Nobla.

U schyłku życia Churchill zaczął malować dla rozrywki i okazał się utalentowany również w tej dziedzinie.

Winston Churchill zmarł w 1965 roku, w wieku 90 lat.

Przeczytaj również: Życiorys Napoleon'a Bonaparte.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info