Euklides

Euklides

Gdy Aleksander Wielki podbił Egipt, założył nowe miasto – Aleksandrię. Zbudowano tam wspaniałą bibliotekę i uniwersytet ściągający ludzi z całego świata, ponieważ pracowali w nim uczeni tej miary co Euklides.

Euklides, który przybył do Aleksandrii z Grecji, szczególnie interesował się geometria. Napisał podręcznik Stoicheia geometria (Elementy geometrii), w którym uporządkował całą ówczesną wiedzę matematyczną. Dzieło to oceniono jako "najpilniej, obok Biblii, studiowaną książkę świata". Podręcznik Euklidesa pozostał nim ponad 2000 lat, wprowadzając wszystkie dzieci w świat geometrii. Do dziś podręczniki matematyki opierają się na Euklidesowym wykładzie geometrii.

Euklides napisał również dzieła z zakresu optyki, (w których sformułował prawo załamania światła oraz zasadę prostoliniowego rozchodzenia się fal), astronomii, muzyki. Zadziwiające, że choć nic nie wiemy o jego życiu, jego imię pozostanie zawsze znane.

Euklides żył 65 lat. Zmarł prawdopodobnie około 300 r. p.n.e.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info