bracia Grimm

Bracia Grimm

Bracia Grimm, synowie niemieckiego prawnika, wstąpili na uniwersytet z zamiarem zrobienia kariery urzędników państwowych. Później jednak zainteresowali sie opowieściami ludowymi.

Spędzili całe lata na słuchaniu i studiowaniu baśni, pieśni i wierszy, przekazywanych ustnie przez ludzi i śpiewanych na długo przed wynalezieniem druku. Bracia pracowicie zapisywali to wszystko, w obawie, że może ulec zapomnieniu. W latach 1812-1815 wydali w dwu tomach około 200 najpopularniejszych bajek opartych na podaniach ludowych. Wkrótce zyskały one ogromną popularność wśród dzieci. Należą do nich takie bajki, jak: Śpiąca królewna, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, O siedmiu krukach.
Bracia utrzymywali, że ich wersje bajek są dokładnym zapisem tego, co usłyszeli od bajarzy. W rzeczywistości jednak opracowywali je po swojemu, wydłuzajac je i nadając im artystyczna formę. Baśnie Grimmów szybko doczekały się przekładów na inne języki. W Polsce wydano je po raz pierwszy w 1895 r.: są one wznawiane do dziś.

Jakub Grimm był filologiem, językoznawcą, profesorem uniwersytetów w Getyndze i Berlinie, autorem Gramatyki niemieckiej i współautorem Słownika niemieckiego (wraz z Wilhelmem). Jego brat również był filologiem i profesorem tych samych uniwersytetów oraz członkiem berlińskiej Akademii Nauk. Nieśmiertelność jednak zapewniły im baśnie i legendy.

Jakub urodzony w 1785 r. W Hanau (Niemcy). Zmarł w 1863 r., w wieku 78 lat.
Wilhelm urodzony w 1786 r. W Hanau. Zmarł w 1859 r., w wieku 73 lat.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info