Królowa Jadwiga w koronie

Królowa Jadwiga

Urodziła się w stolicy Węgier – Budzie w 1374 roku. Była najmłodszą córką króla Polski i Węgier Ludwika Andegaweńskiego zwanego Węgierskim. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. Jej koronacja odbyła się 16 października 1384 roku w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Poślubiwszy w 1386 r. Wielkiego Księcia Litewskiego Władysława Jagiełłę przyczyniła się do nawrócenia Litwy na chrześcijaństwo. W 1397 roku Jadwiga powołała w Krakowie wydział teologiczny, zapisała się także jako odnowicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski beatyfikował Jadwigę i 8 czerwca 1979 r. odprawił w katedrze po raz pierwszy mszę ku jej czci. Jadwiga jest patronką Papieskiej Akademii Teologicznej. 8 czerwca 1997 r. Jan Paweł II kanonizował Jadwigę, królową Polski. Nową świętą papież stawia za wzór dla współczesnych. Była wykształcona i troszczyła się o rozwój nauki, czemu dała wyraz przeznaczając część swojego majątku na odnowienie Akademii Krakowskiej.

Papież powiedział: „Wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają źródła w starannej edukacji narodu; że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenność i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety.
[…] To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz królewska stolico, że stałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem między chrześcijańskim Zachodem, a Wschodem.
[…] Biegła w dyplomatycznym kunszcie położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiła religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielokroć była stawiana przez poddanych. Wielu ludzi pragnęło dożyć tej chwili i wielu, tak jak kardynał Stefan Wyszyński, jej nie doczekało”
.

22 czerwca 1399 roku królewskiej parze urodziła się córeczka, Elżbieta Bonifacja. Była niezwykle wątła. Zmarła 13 lipca. Cztery dni później 17 lipca 1399 r. zmarła Jadwiga. Miała zaledwie 25 lat! Monarchinię pochowano razem z córeczką.

Ponieważ królowa wszystkie kosztowności zapisała uniwersytetowi, do trumny włożono imitację insygniów królewskich sporządzoną z drewna lipowego, które pozłocono. Grób królowej odnaleziono dopiero na początku XX wieku, kiedy to wzniesiono sarkofag.

© Ludzie.info | Kontakt

Ludzie.info